Sunday, September 9, 2007

Popular Proverb (4)

The early bird catches the worm.

  • Siapa yang lebih dahulu berusaha akan lebih dahulu memetik hasilnya.
  • Siapa cepat dia dapat.