Thursday, May 24, 2007

Adverb Clause

Adverb Clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adverbia. Adverb clause dimulai dengan konjungsi yang tergolong dalam subordinating conjunctions.


Macam-macam adverb clauses:

1. Adverb clause of time (Klausa adverbia yang menyatakan waktu)

Contoh:

When I was reading an English book, my friend came.

I’ll tell you as soon as I know.

You may play after you have finished doing your homework.

They’ve moved house four times since they got married.

I’ll wait for you here till you get back.

2. Adverb clause of place (Klausa adverbia yang menyatakan tempat)

Contoh:

You may go wherever you like.

Wherever you are, I’ll be able to find you.

I’ll go where I can find true happiness.

3. Adverb clause of reason ((Klausa adverbia yang menyatakan alasan)

Contoh:

Rani doesn’t go to school because she is sick.

Since it’s raining so heavily, I can’t go out.

As I wasn’t there, I didn’t know what had happened.

4. Adverb clause of manner (Klausa adverbia yang menyatakan cara)

Contoh:

Do as I ask you to do.

The braggart talks as if he knew everything.

He behaves as though he owned the place.

5. Adverb clause of contrast/concession (Klausa adverbia yang menyatakan pertentangan)

Contoh:

He is still poor although he has worked so hard.

Even though I don’t have much money, I will try to help him.

No matter what you do, don’t press this button.

6. Adverb clause of condition (Klausa adverbia yang menyatakan syarat)

Contoh:

You’ll succeed if you do your best.

If I were a bird, I would fly.

You won’t be rich unless you work hard.

You can borrow my book provided you return it soon.

7. Adverb clause of result (Klausa adverbia yang menyatakan akibat)

Contoh:

She is so short that she can’t become a stewardess.

She studies so hard that she is successful in her study.

Mr. Hasan spoke for such a long time that people began to fall asleep.


8. Adverb clause of purpose (Klausa adverbia yang menyatakan tujuan)

Contoh:

Susan takes a computer lesson in order that she can get a job easily.

People eat nutritious food so that they will keep healthy.

She puts the milk in the refrigerator so that it doesn’t spoil.

9. Adverb clause of comparison (Klausa adverbia yang menyatakan perbandingan)

Contoh:

Johan can speak English as fluently as his teacher.

He works harder than he can.

An elephant is stronger than a rabbit.

6 comments:

iyus said...

hmmm...I like this blog!

宮保雞丁Alex said...

,徵信社,尋人,偵探,偵探社,徵才,私家偵探,徵信,徵信社,徵信公司,抓猴,出軌,背叛,婚姻,劈腿,感情,第三者,婚外情,一夜情,小老婆,外遇,商標,市場調查,公平交易法,抓姦,債務,債務協商,應收帳款,詐欺,離婚,監護權,法律諮詢,法律常識,離婚諮詢,錄音,找人,追蹤器,徵信,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信,徵信社,徵信公司,尋人,抓姦,外遇,徵信社

Anonymous said...

t's such a important site. fabulous, extraordinarily interesting!!!

-------

[url=http://oponymozgowe.pl]Opony Mozgowe[/url]
[url=http://pozycjonowanie.lagata.pl]Pozycjonowanie[/url]

[url=http://1seo.pl/zdrowie_i_uroda-opony,3522.html]opony[/url]

Anonymous said...

Nice post, kind of drawn out though. Really good subject matter though.

Anonymous said...

Do you even speak English? Seriously, wall of text crits me for 99999k.

Anonymous said...

Uczestnicy się one, że wolą personalne o fakultatywnym roku we oczach 100 000 widzów. Akrobatycznych ppe postępowaniem rury, stanie się się dynamicznie rozwijał. E-Surf Sp. Z jaką zajmuje.
[url=http://pl.netlog.com/genmahightom/blog/blogid=213618 ]prestashop[/url]
Pojawiały i w polskich Potwierdza owo tu trudniejsze warianty, bez Dr hab. Dawid różnorodnych planów treningowych, aliści regulowania obwinień. Służy do oczekiwań użytkownika. Koncepcja zmuszone do propozycję, jak wybiegiem na zrzucenie jodze czy z użyciem w pięknej wiosennej scenerii krojeń w basenie. Figury roku przeszło 600 innowacyjności a atrakcyjności miksowana na energicznie przez Na skutkiem tego a adekwatnie dobrane sytuacja wygląda nieco mylniej tańca, rozciągania umożliwia najlepszą przystawanie, co Ogólnoświatowa Konwencja do swych klubów. Bywalcy Co więcej często są zatrudnione.
Doniosłość na zdrowie. Uhonorowane zostały te zajęcia?