Monday, April 9, 2007

Adjective

Adjective (Adjektiva) adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan nomina.

Contoh:
She is a beautiful girl.
Beautiful adalah adjektiva yang berfungsi menerangkan nomina 'girl'.

The topic is very interesting, so I don't want to miss it.
Interesting adalah adjektiva yang berfungsi menerangkan kata 'the topic'.

No comments: