Sunday, April 6, 2008

Popular Proverb (6)

In one ear and out the other.

  • Wejangan, nasihat, atau pelajaran dari orang lain didengarkan tetapi tidak dilaksanakan.
  • Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.

No comments: